Crisisopvang

Onze crisisopvang is een tijdelijke opvang, waarin een jongere maximaal (2x) 28 dagen kan verblijven. Bij crisisopvang hebben wij het doel om jongeren tot rust te laten komen om hierna de draad weer op te pakken. Mocht er na deze periode geen passende vervolgsituatie zijn, bieden wij ook overbruggingsopvang aan.

Overbruggingsopvang

D3 biedt in Borculo ook overbruggingsopvang voor jongeren aan. Jongeren die elders moeilijk plaatsbaar zijn of tijdelijk opvang nodig hebben kunnen hiervoor bij ons terecht. Dit voor een periode van maximaal 6 maanden. Tijdens deze periode zullen wij in overleg met de jongere en wettelijk vertegenwoordiger (ouders/jeugdbeschermer) een plan samenstellen.
In dit plan staan de doelen van de jongere waaraan wij samen zullen gaan werken, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving.

Appartementen

In ons pand bevinden zich tevens 2 appartementen. Deze appartementen zijn voorzien van ieder 2 slaapkamers, eigen keuken en een eigen ingang. Hier kan flexibele begeleiding geboden worden. U kunt hierbij denken aan jongeren waarvoor een prikkelarme omgeving nodig is, adolescenten die willen leren zelfstandig te wonen of een gezin wat extra begeleiding nodig heeft. De begeleiding hierin is altijd maatwerk.

Langdurig verblijf

Deze woongroep biedt jongeren een niet overvragend, accepterend en veilig leefklimaat. Stapsgewijs leren jongeren de (laatste) vaardigheden, gericht op praktische, sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid. Er wordt een overzichtelijk en gestructureerd leefklimaat geboden in een huiselijke sfeer, waarin de jongeren zich kunnen ontwikkelen op sociaal, praktisch en emotioneel gebied. Jongeren hebben een individuele dagelijkse routine en groepsleiding heeft een coachende, stimulerende en activerende rol. Het doel is dat de jongeren zichzelf ontwikkelen en (zelf)vertrouwen krijgen in eigen kunnen.
In deze woongroep kunnen zij toewerken naar een volgende stap in hun leven, zonder te veranderen van woonplek.

Aanmelden

Voor aanmelding bij D3 is een verwijzing nodig van een professional, zoals de lokale toegang van een gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, etc.), een (huis)arts, een psychiater of een gecertificeerde instelling zoals William Schrikker, Leger des Heils, etc.

U kunt, als professional, een cliĆ«nt aanmelden via telefoonnummer 085 – 822 89 99.

Wachttijden

De verblijfsvormen die D3 biedt hebben soms te maken met een wachttijd. Wij doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Kan een kind of jongere niet direct geplaatst worden? Dan zoeken we samen met u een tijdelijke oplossing. We kijken of ter overbrugging ander verblijf geboden kan worden binnen D3 of zo mogelijk elders.
Neem voor actuele informatie over de wachttijden contact op via telefoonnummer 085 822 89 99 of mail naar contact@d3.nl.