JEUGDZORGVOORZIENING D3 te BORCULO is vanaf 1 juli 2018 geopend.
D3 biedt crisisplekken, overbruggingsopvang en langdurig verblijf aan jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23 ), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang mogelijk binnen het eigen sociale netwerk.

Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jongeren om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Tijdens de opname neemt de jongere deel aan het groepsprogramma. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de jongere zo spoedig mogelijk geplaatst wordt binnen het onderwijs of een andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met algemeen directeur Marianne Nusselder: 06–30693127

Wij zijn doorlopend op zoek naar gedreven en enthousiaste collega’s: bekijk onze vacatures!